Passie voor ICT !

Services
Ontwerpen en ontwikkelen van webservices.
Visie

Het is van belang een geïntegreerde visie op webservices te ontwikkelen, waarbij de voordelen voor de business, de technologische mogelijkheden in de markt en de huidige IT-architectuur binnen de organisatie op elkaar afgestemd worden. Slechts dan zullen de voordelen van webservices voor de totale bedrijfsvoering beschikbaar zijn.

Ontwerp

©PositiveBytes later genoemd PB kan ondersteuning aanbieden in het afbakenen/kaderen in het ontwerp fase met tools zoals ©Enterprise Architect. Dit is platform onafhankelijk.

Ontwikkeling

Ontwikkelen van webservices kan PB ondersteuning bieden op microsoft platform technologien van WCF (Windows Communication Foundation) C#

Geïnteresseerd ?

Mail info@positivebytes.nl of bel +31 6520 6183

Ontsluiten van backend systemen.
Visie

Bij het ontsluiten van data uit sytemen is het van belang te denken in SOA concepten, voor verdere afstemmingen met andere deelsystemen.

Ontsluiten

Voor realiseren webservice functionaliteit is er vaak interfacing naar verschillende sytemen(legacy)nodig. PositiveBytes kan hier het verschil in maken voor aanpak of filosofie in b.v definieren, ontsluiting en transformeren data in de data laag

Ondersteuning voor de business voor het samenstellen van requirements.
Visie

Requirements moeten bruikbaar en eenduidig zijn. Hierop valt of staat de kwaliteit van de afgesproken "deliverable".

Ondersteuning bij het maken van proof of concepts.
Visie

Snelle en effectieve manier om te kijken of een idee werkelijk gaat werken. Nadruk moet liggen met zo min mogelijke middelen.

Proof of concept

Vaak kan je de busines overtuigen van betere ideeen, proof of concept kan hier bij een handje helpen.

Definiëren van richtlijnen en procedures voor ontwikkelstraat.
Visie

Wanneer je meer dan een ft ontwikkelaars heb samenwerken is het goed een goede OTAP model te hebben. © PositiveBytes kan adviezen hierin geven voor opzet of verbetering van het proces.